Velvet im März 2016 mit Xenia

 

 

 

Velvet 10 Monate alt

 

 

 

Velvet 5 Monate alt

 

 

 

Velvet 14 Wochen alt

 

 

 

 

Velvet 12 Wochen alt

 

 

 

 

 

Velvet 10 Wochen alt

 

 

 

 

 

 

 

Velvet 8 Wochen alt

 

 

 

 

 

Velvet 6 Wochen alt

 

 

 

 

Velvet 5 Wochen alt

 

 


Velvet 3 Wochen alt